Dziś jest 21.10.2017 | Obchodzimy imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
Nie jesteś zalogowany! Zaloguj się lub zarejestruj jeśli nie posiadasz konta!
Nie pamiętam hasła / Zarejestruj nowe konto!
Get Adobe Flash player

REGULAMIN PORTALU EduPełzaki.pl

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

ADMINISTRATOR

PPHU TANTOS, przy ul. L. Uzar-Krysiakowej 26, 39-340 Padew Narodowa; NIP 867-182-12-54; Regon: 830359661

 

EDUPEŁZAKI.PL

Portal edukacyjno- informacyjny prowadzony przez Administratora w języku polskim utrzymywany przez firmę w domenie edupelzaki.pl

 

TOWAR

rzecz, usługa, które mogą być przedmiotem aukcji płatnej i rzecz aukcji bezpłatnej, zgodnie z Regulaminem

 

UŻYTKOWNIK

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez PPHU TANTOS w ramach EduPełzaki.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

 

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach EduBazarek niezależnie od rodzaju aukcji

 

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach EduBazarek niezależnie od rodzaju aukcji

 

AUKCJE

procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Regulaminie obejmujące tryb ofertowy,

 

KONTO

prowadzone dla Użytkownika przez PPHU TANTOS pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach EduPełzaki.pl

 

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

 

REGULAMIN

niniejszy Regulamin EduPełzaki.pl

I. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie EduPełzaki.pl jest bezpłatna i nie objęta granicą wiekową. Portal ma służyć dzieciom i rodzicom. Zarejestrować się mogą zarówno dzieci jak i rodzice podając prawdziwe dane. Rejestrować można się razem. Rodzic i dziecko otrzymuje pełen dostęp do wiadomości na portalu.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez:

-        podanie loginu, hasła i adresu mailowego

-        podaniu daty urodzenia.

-        potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym.

 1. Użytkownicy zobowiązani są do podawania prawdziwych danych osobowych. W przypadku wykrycia podania nieprawdziwych danych osobowych, konto Użytkownika zostanie usunięte.
 2. Nazwa konta (login) wybrana przez Użytkownika nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, ani nie może być kojarzona z administracją serwisu.
 3. Dokonując rejestracji w serwisie Użytkownik:

-        wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia procesu nieodpłatnego oddania przedmiotu, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu tego procesu osobie będącej stroną procesu nieodpłatnego oddania przedmiotu lub odpłatnej transakcji.

-        wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności serwisu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

-        wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz życzeń okazjonalnych na podaną pocztę e-mail.

-        akceptuje w całości regulamin.

 1. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a PPHU TANTOS, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę w ramach EduPełzaki.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

II. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

II. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

1. Rejestrujący się Użytkownik uprawniony jest do posiadania tylko jednego konta w serwisie EduPełzaki.pl. W przypadku, gdy Użytkownik założy więcej niż jedno konto Administrator uprawniony jest do usunięcia wszystkich kont. Rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji oraz reklam na podany podczas rejestracji adres e-mail wysyłanych przez serwis EduPełzaki.pl oraz Partnerów (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.).

2. Konto na EduPełzaki.pl zawiera profil, galerię, skrzynkę mailową oraz statystykę punktową.

3. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość usunięcia swojego konta z serwisu EduPełzaki.pl. Opcja kasowania konta umieszczona jest w Koncie użytkownika. Po skasowaniu konta wszystkie dane osobowe usuwane są z bazy danych.

4. Konto może zostać zablokowane przez administratora serwisu w przypadkach:

-        korzystania z niego dla celów innych niż bezpośrednio związanych z działalnością serwisu, m.in. handel za pieniądze

-        korzystania z niego na szkodę serwisu lub innych Użytkowników serwisu

-        nie dostarczenia pobranego przedmiotu wystawionego w serwisie do pobierającego użytkownika 

-        korzystania z niego niezgodnie z niniejszym regulaminem serwisu.

6. Administrator może również usunąć punkty w w/w przypadkach bez blokowania konta. 

7. Zablokowanie konta Użytkownika jest równoznaczne z utratą punktów zgromadzonych na koncie Użytkownika.

8. Użytkownik posiadający konto w serwisie ma możliwość modyfikowania i aktualizacji swoich danych osobowych podawanych na potrzeby uczestnictwa w serwisie.

III. WYSTAWIANIE PRZEDMIOTÓW NA EDUBAZAREK

 1. Każdy pełnoletni zarejestrowany Użytkownik może wystawić w serwisie EduPełzaki.pl. przedmiot z zamiarem odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania go innemu Użytkownikowi serwisu.
 2. EduBazarek jest miejscem przeznaczonym dla dorosłych użytkowników.
 3. W serwisie można wystawiać jedynie przedmioty związane z profilem portalu, takie jak: zabawki, książki, gry edukacyjne, akcesoria dziecięce, ubranka, obuwie, kosmetyki, ubrania ciążowe, i inne związane z tematyką portalu. Inne przedmioty nie związane z zamysłem portalu będą usuwane z serwisu przez Administratora.
 4. Wystawienie przedmiotu w serwisie wiąże się z zobowiązaniem do

a) nieodpłatnego oddania przedmiotu innemu Użytkownikowi serwisu w momencie złożenia zamówienia na przedmiot przez tego Użytkownika. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość anulowania transakcji po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie osoby Pobierającej. Osoba pobierająca może wystąpić do osoby Oddającej z prośbą o anulowanie transakcji.

b) odpłatnej transakcji, za którą odpowiedzialność ponoszą kontrahenci.

 1. Za udostępnione przedmioty pełną odpowiedzialność, także prawną, ponosi Użytkownik.
 2. Przedmiot wystawiany jest bez limitu czasowego. Użytkownik zobowiązany jest dbać o aktualność swojej oferty przedmiotów wystawionych w serwisie i usuwaniu przedmiotów, których oddaniem nie jest w dalszym ciągu zainteresowany.
 3. Wystawiając przedmiot Użytkownik musi:

- uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola dotyczące wystawianego przedmiotu

-  określić co najmniej jedną kategorię określającą przedmiot

- zaleca się dodanie zdjęcia, choć nie jest to obowiązkowe

- tytuł i treść ogłoszenia

- w treści warto określić cenę przedmiotu

 

 1. Przy każdym ogłoszeniu istnieje nazwa użytkownika, który go dodał. Należy do niego napisać na skrzynkę mailową w celu ustalenia szczegółów transakcji.
 2. Dane dotyczące przedmiotu muszą być zgodne z prawdą i odzwierciedlać rzeczywisty stan przedmiotu oraz nie mogą zawierać:

-  treści wulgarnych lub obraźliwych dla innych Użytkowników serwisu

-  adresów stron internetowych, za pośrednictwem których prowadzona jest działalność handlowa lub działalność konkurencyjna w stosunku do serwisu

- treści o charakterze reklamowym

pod groźbą usunięcia przedmiotu z serwisu, usunięcia punktów z konta Użytkownika oraz jego zablokowania bez wcześniejszego powiadomienia. 

10. Administrator serwisu ma prawo zgłosić uwagi dotyczące wystawionego przedmiotu do których Oddający/ Sprzedający przedmiot powinien się zastosować w terminie do 7 dni. W przypadku nie uwzględnienia uwag Administratora, ten ma prawo usunąć przedmiot z serwisu.

 

11. Więcej informacji w regulaminie portalu.

IV. PUNKTY I ZASADY PUNKTACJI

 1. Użytkownik może zdobywać punkty pisząc recenzje produktów, artykuły o wychowaniu i edukacji dzieci, wskazując ciekawe zabawy z dzieckiem, przesyłając zdjęcia do artykułów, czy rekomendując odpowiednie miejsca w Polsce i za granicą ciekawe do zwiedzania dla dzieci i młodzieży.
 2. Użytkownik – dziecko może otrzymać punkty za codzienne logowanie się- 5 pkt, za pisanie opowiadań, wierszy, ciekawostek na różne tematy. Materiały należy przesłać na adres: edupelzaki.pl@op.pl
 3. Na koniec każdego kwartału, 1 danego miesiąca zdobywca największej ilości punktów otrzyma nagrody rzeczowe zgodnie z Konkursem nr 1.

 

Punktacja:

Wyszczególnienie

Liczba punktów

Rejestracja w serwisie

50 punktów

Dodanie testów, zadań, materiałów na portal

25 punktów

Artykuł na 2s A4, w Word + 2 zdjęcia

15 punktów

Artykuł na 2s A4, w Word bez zdjęć

5 punktów

Zdjęcie dodane do swojej galerii

1 punkt

Codzienne zalogowanie się

5 punkt

  

V. ODDAWANIE I POBIERANIE ORAZ ZAMIENIANIE PRZEDMIOTÓW

 1. Istnieje możliwość zamiany przedmiotów w serwisie między Użytkownikami.
 2. Koszty przesyłki przedmiotu ustalają Użytkownicy.
 3. Po pomyślnym dostarczeniu przedmiotu do Pobierającego staje się on jego właścicielem, w drodze nieodpłatnego przeniesienia prawa własności do przedmiotu.
 4. Obowiązkiem Pobierającego jest potwierdzenie odebrania przedmiotu w terminie 3 dni od zaistnienia tego faktu osobie Oddającej.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zamiany, zakupu, oddania itp.


VI. SPRZEDAWANIE PRZEDMIOTÓW

 1. Podstrona EduBazarek wolna jest od opłat na rzecz Administratora od Użytkowników prywatnych.
 2. Firmy chcące sprzedawać swoje produkty na EduBazarek proszone są do uprzedniego kontaktu mailowego i ustalenia prowizji. Mail: edupelzaki.pl@op.pl
 3. Każdy Użytkownik ma prawo sprzedać do 5 sztuk tego samego przedmiotu.
 4. Koszty przesyłki opłaca Kupujący, według kwot podanych przez Sprzedającego.
 5. Po pomyślnym przesłaniu przedmiotu do Kupującego staje się on jego właścicielem, w drodze płatnego przeniesienia prawa własności do przedmiotu.
 6. Administracja nie ubezpiecza ani nie odpowiada za transakcje dokonane pomiędzy Użytkownikami na EduBazarek. W przypadku nie zawarcia transakcji płatnej bez porozumienia stron, dokonania oszustwa, czy naciągnięciu Kupującego Administracja lub sam Użytkownik może zgłosić sprawę do odpowiednich władz (Policja, prokuratura).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU EDUPEŁZAKI.PL

 1. Administracja Serwisu EduPełzaki.pl dokłada wszelkich starań, aby serwis działał w sposób niezakłócony, bez błędów i przerw.
 2. Użytkownik logując się w serwisie i używając serwisu robi to na własną odpowiedzialność i jest świadomy, że nie przysługują mu żadne roszczenia w stosunku do właściciela serwisu.
 3. Serwis nie odpowiada za

- jakość i zgodność z opisem wystawionego przedmiotu na EduBazarek,

- transakcje zawarte za pośrednictwem serwisu przez jego użytkowników, a w szczególności za roszczenia, które powstały w skutek wymiany przedmiotów,

- dostarczenie zamówionego przedmiotu do Pobierającego / Kupującego,

- za treści publikowane w serwisie przez jego Użytkowników.

 

 1. Administracja w żaden sposób nie ingeruje w relacje między Użytkownikami, w przebieg dokonywanych przez nich transakcji, nie koryguje przebiegu transakcji.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zawieszenia działalności serwisu w dowolnym momencie bez podania przyczyny na czas nieokreślony. W takiej sytuacji firma PPHU TANTOS właściciel serwisu EduPełzaki.pl nie będzie zobowiązana do zwrotu równowartości niewykorzystanych i wykorzystanych punktów oraz jakiegokolwiek zadośćuczynienia z tytułu utraty punktów.
 3. W celu ochrony interesów użytkowników serwis proponuje wysyłanie przesyłek listem poleconym lub Kurierem.

VII. FORUM

 1. Rejestrując się na portalu EduPełzaki.pl wyrażasz zgodę na zasady jakie obowiązują także w ramach korzystania z forum. Zabronione jest pisanie obraźliwych, obscenicznych i wulgarnych wypowiedzi, ponadto zabronione jest wyrażanie opinii oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem.
 2. Złamanie zasady z punktu 1 może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.
 3. Użytkownik zgadza się również że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Jako Użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje personalne, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.
 5. Publikacja postów na forum wiąże się z automatycznym przekazaniem autorskich praw majątkowych do publikowanych treści na rzecz właściciela forum. Tym samym właściciel forum nie ma obowiązku kasowania postów opublikowanych na forum, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.
 6. Publikacja artykułów, i innych materiałów (filmy, zdjęcia, recenzje, itp. – przekazane do umieszczenia na Portalu) wychodzących od użytkownika wiąże się automatycznie z przekazaniem praw majątkowych na publikację treści na rzecz właściciela forum. Tym samym właściciel Serwisu nie ma obowiązku kasowania informacji opublikowanych, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.
 7. Użytkownicy zgadzają się na bezpłatne przekazanie materiałów do Portalu EduPełzaki.pl
 8. Administracja serwisu zabrania publikowania na forum informacji reklamowych, linków i innych treści o charakterze reklamowym, pod groźbą usunięcia postu oraz konta użytkownika, który taką reklamę zamieści.

IX. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator  ma prawo do zmiany treści regulaminu.
 2. Zmieniona treść regulaminu zostaje każdorazowo publikowana na stronie serwisu.

X. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez PPHU TANTOS w ramach EduPełzaki.pl
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania informacji reklamowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 5. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty PPHU TANTOS  do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym PPHU TANTOS. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 6. W serwisie EduPełzaki.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy. Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PPHU TANTOS może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na EduBazarek naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Skargi i wnioski składane powinny być w formie pisemnej lub w formie poczty elektronicznej administratorowi serwisu i będą rozpatrywane w trybie indywidualnym w ciągu 30 dni od napłynięcia. W przypadku nie dostosowania się Użytkownika do zasad powyższego regulaminu, Administrator uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia jego konta. Wszelkie sprawy nieuregulowane tym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.